Spesifik Eğitimler

SPESİFİK EĞİTİMLER, derneğimiz kurumsal üyesi olan Trakya şirketlerinin yeni iktisadi rejimde kullanılan ölçümleme ve standartizasyon tekniklerini öğrenmelerine yönelik olup kurumsal üyelerimiz için şirket merkezlerinde hiçbir kar amacı güdülmeden sadece ulaşım ve konaklama maliyetleri karşılığında verilmektedir.

Kurumsal üyemiz olmayan şirketlere birebir eğitim verilmemekte olup; yalnızca bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşu nezdinde, masraflar karşılığında çalıştay, seminer yada panel şeklinde grup eğitimleri verilmektedir.

Eğitim ana başlıkları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Döngüsel Ekonomiye Hazırlık ve Cradle To Cradle Prosesi

Project Idea Note (PIN) Hazırlama ve CDM

İş Planı Hazırlama

Etki Yatırımcılığı

Karbon Envanteri ve Muhasebesi

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İklim Eylem Planıİçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omn Portal