Küresel İlkeler Eğitimi

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

KIS ( Küresel İlkeler Sözleşmesi ) EĞİTİM Gamının misyonu Trakya'da ki özel ve kamu kuruluşlarının yöneticilerine, işverenlere, çalışanlara ve eğiticilere hayat boyu öğren öğret ve farkındalık ilkesiyle taahhütçüsü de olduğumuz Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ( Global Compact ) 4 ana kategori altında toplanan 10 temel prensibi hakkında bilgilendirerek; bilinçli imzacı olmalarını sağlamaktır.

İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele ana kategorileri altında toplanan bu ilkelerin herbirisi Birleşmiş Milletlerin bir kurumuyla ilişkilendirilmiş olup bu kurumlar Trakya coğrafyasınıda içine alan ülkelerin taraf olduğu spesifik uluslararası sözleşmelerin amir kuruluşlarıdırlar. Bu sözleşmeler Sürdürülebilir Kalkınma kavramının yasal çerçeve ve çekirdeğini oluşturmakla birlikte küresel iş etiği yaklaşımınında yasaları statüsündedirler.

Kar amacı gütmeyen " KİS EĞİTİM'lerimizden faydalananlara uluslararası geçerliliği olan sertifika verilmesi planlanmıştır.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? 

1. KIS Eğitim kadrosunun seçilmesi

2.  Genel kurul üyelerine ve yönetim kuruluna pratik KIS eğitimlerinin verilmesi

3. KIS'in Trakya'da yaygınlaştırılması adına uygun Trakya Kalkınma Ajansı Mali Destek programına müracaat edilmesi ( 18.03.2015 tarihinde yapılan MDP müracaatı draftı için lütfen tıklayın)

4. Yasal prosedürler ve onay süreci

5. Dernek merkezimizde KIS eğitimleri ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin koordine edileceği program koordinasyon merkezinin tesis edilmesi 

6. Ders çizelgesine uygun eğitim faaliyetlerinin başlaması.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ TEMEL PRENSİPLERİ (Eğitim Konuları)

İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA ÇEVRE YOLSUZLUK

Global Compact Genel Çerçevesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR) 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar (CESCR) 

Azınlık Hakları (CERD) 

Kadın Hakları (CEDAW) 

Çocuk Hakları (CRC) 

Göçmen İşçi Hakları (CMW) 

Engelli Hakları (CRPD)

Temel Özgürlükler ( CED )

İşkenceyle Mücadele (CAT)

Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi

Anayasal Vatandaşlık Hakları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Compact Genel Çerçevesi

Sendikal Haklar

Zoraki Çalıştırma

Çocuk İşçiler

Fırsat Eşitliği

Üçlü devlet, işveren, işçi diyaloğu

İdare ve Gözlem

Terfi

Mesleki Eğitim

Güvenlik

Ücretler

Çalışma Süreleri

Sağlık

Sosyal Güvenlik

Anne Hakları

Sosyal Politika

Göçmen İşçiler

HIV/AIDS

Gemi Adamları

Balıkçılar

Tersane İşçileri

Yerli Halklar

Spesifik İşçi Kategorileri

Global Compact Genel Çerçevesi

Çevresel Sosyal Sorumluluk

Çevresel Yönetim Stratejisi

GEF Odak Alanları

İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması

IPPC Direktifleri

Su

Caring For Climate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Compact Genel Çerçevesi

Uyuşturucu ve Suçla Mücadele

Şeffaflık

Sertifika Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNANSAL PİYASALAR KALKINMA TEDARİK ZİNCİRİ EĞİTİM

Sorumlu Yatırım Prensipleri

Sürdürülebilir Sigorta Prensipleri

Tabii Sermaye Deklerasyonu

Karbon Saydam Projesi

Blueprint Programı

Sosyal Yatırım Prensipleri

Sürdürülebilir Tarım Prensipleri

 

Global Compact Genel Çerçevesi

 

 

 

Sorumlu Yönetim Eğitimi Prensipleri

 

 

 

 


İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omn Portal