GLOBAL COMPACT

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ TAHÜDÜMÜZ

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2015 YILI İLERLEME RAPORUMUZ

GC-BARIŞ İÇİN İŞ DÜNYASI İNSİYATİFİ İYİ ÖRNEK UYGULAMASI

Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha

B4P ÖNERİSİ

BARIŞ İÇİN İŞ DÜNYASI PLATFORMU ( B4P) İÇİN İYİ UYGULAMA ÖNERİSİ

 GLOBAL COMPACT TÜRKİYE 

Yönetim Kurulu

 

BARIŞ İÇİN İŞ DÜNYASI PLATFORMU ( B4P) İÇİN İYİ UYGULAMA ÖNERİSİ 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ( GC ) üyesi olan derneğimiz 19 Eylül 2013 tarihinde ilan edilen BARIŞ İÇİN İŞ DÜNYASI PLATFORMU ( B4P) dökümantasyonu detaylıca inceleyerek; 18 Şubat 2014 tarihinde B4P destek beyannamesini imzalamıştır. 

Sivil toplum kuruluşları için oluşturulan ilerleme raporu ( COE) yaklaşımına yönelik geliştirdiği yol haritası gereğince 17.02.2014 tarihinde Mali’de faaliyet gösteren Association Des Hommes D’Affaires Turco-Maliens (TURMALIN ) derneğiyle işbirliği protokolü yapan derneğimiz bu kardeş kuruluşuyla B4P programına dair spesifik bir “İyi Uygulama” önerisi geliştirmiştir. 

Ekte taslak özetinin verildiği ve tarafımızca İyi Uygulama olarak varsayılan bu program önerisi için Global Compact Türkiye yönetim kurulundan bu iyi uygulama örneğinin görüşülmesini; benimsendiği takdirde; geliştirme ve uygulama sürecine destek olmasını rica ediyoruz. 

Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu adına, 

Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter 

Serdar Manga 

Global Compact temsilcisi

 


 

B4P PROGRAMI “BARIŞ İÇİN TARIMSAL İŞBİRLİĞİ” DRAFT METNİ 

1. PLATFORM: UN Global Compact Business for Peace ( B4P ) 

2. ALT PROGRAM (İyi Örnek Uygulaması ): Barış için Tarımsal İşbirliği 

• Sektörel Gam: Susam 

3. TARAFLAR: 

a) BM Global Compact /Türkiye Ağı 

b) Türk Mali İşadamları Derneği

c) Trakya Kalkınma Derneği

d) Düzenli ilerleme raporu sahibi yerel Global Compact üyesi sektörel şirketler 

4. AMAÇ 

İş dünyasının sosyal, çevresel ve iktisadi ortak hedefler doğrultusunda ve sektörel bağlamda spesifik bir program ile bir araya gelerek; Mali’nin sosyoekonomik kalkınmasına ve bu vesileyle Mali’yi derinden sarsan çatışmaların tüm olumsuz etkilerinin silinmesine katkıda bulunması. 

5. TEMEL NİTELİKLER 

a) Türkiye’de yıllık 15.000 MT susam üretimi bulunmakta ve üretimin tamamı işlenerek Japonya’ya ihraç edilmektedir. Türkiye’nin yıllık susam ihtiyacı ise 150.000~200.000 Ton olup tamamı ithal edilmektedir. 

b) Türkiye’de her 1 dekar susam tarlasından 50 kg ürün alınmakta olup; 150.000 MT için 3 Milyon dekar susam ekilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin lokal susam ihtiyacınının tamamını kendi topraklarından karşılaması mümkün olmamakla beraber; çiftçide diğer hubabat türlerine kıyasla daha yoğun emek istemesi gibi sebeplerle susam ekimini fazlaca tercih etmemektedir. 

c) Türkiye’de işlenmiş susamın hububat fiyatı 2014 yılı itibarıyla 9 -9,5 TL/kg dır ( $4-$ 4,30 ) bandındadır. İthal susamda gümrük vergisi % 24 olup; alt barem fiyat $ 1600/Ton’dur. Kdv’si %1 dir. Türk susam ithalatçısı CIF Mersin $ 2,500/Ton fiyatı karlı bulmaktadır. 

d) Mali 2012 yılında kuzeyindeki Azavad özerk bölgesi oluşturmak için savaşan ayrılıkçı teröristlerle yaşadığı çatışmalar ve bu süreçteki askeri darbe nedeniyle ciddi bir kaos yaşamış; 2013 senesindeki BM müdahelesi ve demokratik seçimlerle eski huzuruna geri dönmüştür. Fakat geride bıraktığı period Mali ekonomisinde ciddi bir hasara yol açmıştır. 2014 yılının ilk aylarında IMF heyeti Mali devleti ile pazarlık sürecine başlamıştır. 

e) Tarım Mali ekonomisinin can damarı olup; pamuk, çeltik, mısır, tütün ve susam önde gelen zirai üretimlerdir. 

f) Mali’de en yoğun susam ekimi Dogon ve Burkina Faso sınırına yakın bölgelerde yapılmaktadır. Hasattaki ham susam fiyatı XOF 600,000/Ton civarındadır ($ 1,250/Ton ). 

g) Mali devletiyle ucuz, temiz ve kesintisiz enerji üretim ve bu vesileyle endüstriyel planlama programı görüşmeleri başlatılmıştır. Bu programın ilk etabı; UNFCC-CDM sistemi dahilindeki spesifik İklim Fonlarınca kredite edilecek 100 MW lık CSP-F santralların kurulumunu içermektedir. Yaklaşık 687 Milyon Euro maliyetli programın genel çerçevesinde zirai gelişim ve tarım sanayi geliştirme alt programlarıda yer almaktadır. 

6. ETKİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE ÖZET GEREKÇELER VE HEDEFLER 

a) İktisadi Etki: 

• Türkiye’nin susam açığının iyi tarım uygulamaları ve multinasyonel koordinasyonla kapatılması ve bu munasebetle cari açıkta iyileştirme. 

• Mali’nin Inclusive Market/Base Of the Pyramid rasyolarını iktisadi bağlamda geliştirme ve Mali hazine gelirlerinin artması. 

• Türk ve Mali’li yatırımcılara güçlü bir koordinasyonla alternatif pazar oluşturma. 

b) Sosyal Etki: 

• Mali kırsalında sürdürülebilir istihdam oluşturma ve sosyoekonomik kırsal gelişim. 

• Mali’de çatışmalara neden olan etkenlerin yerel işbirliği gereksinimiyle ortadan kalkması. 

• Türk-Mali iş dünyası ilişkilerinin güçlenmesi. 

• Global Compact’ın Mali ve Türkiye’de farkındalık oluşturması. 

c) Çevresel Etki: 

• İyi tarım uygulamaları ile toprak bozulmasının önlenmesi ve iyileştirilmesi. 

• Program dahilinde ve paralelinde geliştirilecek sosyal sorumluluk projeleriyle emisyon azaltımına; arazinin daha çevreci kullanımına; verimli su kullanımına; vb sebebiyet vermesi. 

• Kırsalda oluşacak olan istihdam memnuniyeti çerçevesinde; köy ve mezralardaki yapılaşmanın çevreci yöntemlerle iyileştirilmesi. 

7. ÖZET YOL HARİTASI 

a) Global Compact B4P platformunun projeyi onaylaması 

b) Derin kapsamlı iş planının hazırlanması 

c) Türkiye ve Mali arasında resmi öncelikli satın alım garantisi protokolü 

d) Mali kırsalında iyi –susam- tarım uygulamalarının başlatılması 

e) Sınai alt projelerin uygulanması 

8. LOKAL PARAMETRELER ( MALİ ) " Mali Tarım Bakanlığından alınan 2013 / 2014 verileridir " 

a) Ekili Susam Arazileri ve Rekolte Miktarı 

Kayes: 90 hektar ( Alınan Ürün Miktarı: 49 Ton ) 

Sikasso: 7.748 hektar ( Alınan Ürün Miktarı: 9,111 Ton ) 

Segou: 8.208 hektar ( Alınan Ürün Miktarı: 3.946 Ton ) 

Mopti: 4.308 hektar ( Alınan Ürün Miktarı: 1.518 Ton ) 

+____________________ +_________________________________

 TOPLAM: 36.856 hektar TOPLAM : 19.742 Ton

 

b) Toplam Hububat Ekili Tarım Arazisi Miktarı:   3.660.998 hektar 

c) Toplam Tahıl Üretimi: 5.736.092 Ton 

d) Toplam Kırsal Nüfus11.474.346 kişi ( Ülke nüfusu: 15.968.882 ) 

d) Ekim Yapan Çiftçi Sayısı: 890.059 kişi ( Erkek çiftçi oranı: % 97,6 - Kadın çiftçi oranı: % 2,4 ) 

e) Ekonomik Girdi Dağılımı 

tarım:% 38.7 

endüstri:% 23.9 

hizmetler:% 37.4 

f) İklim: Kurak subtropikal için, sıcak ve kuru (Şubat-Haziran), yağışlı, nemli ve hafif (Haziran-Kasım); serin ve kuru (Kasım-Şubat) 

g) Arazi Yapısı: Kuzeydoğu güneyinde, engebeli tepeler ova; kum kaplı kuzey ovaları çoğunlukla düz 

h) Etnik Yapı: Mande% 50 (Bambara, Malinke, Soninke), Peul% 17, Voltaik% 12, Songhai% 6, Tuareg ve Moor% 10, diğer% 5 

g) Dinsel Yapı: Müslüman% 94.8, Hıristiyan% 2.4, Animist% 2, hiçbiri% 0.5, belirlenmemiş% 0.3 (2009 nüfus sayımı)


İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omn Portal