GLOBAL COMPACT

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ TAHÜDÜMÜZ

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2015 YILI İLERLEME RAPORUMUZ

GC-BARIŞ İÇİN İŞ DÜNYASI İNSİYATİFİ İYİ ÖRNEK UYGULAMASI

Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha

GLOBAL COMPACT

Küresel bir sivil toplum kuruluşu olmak adına emin adımlar ilerliyoruz. Dünya çapındaki tüm kurum, kuruluş ve organizasyonların en üst amir çatısı olan Birleşmiş Milletler'in Ecosoc ve Desa departmanlarından sonra Sayın Genel Sekreter Ban Ki Moon'un oluru ve 19554 üye numarasıyla 21.06.2013 tarihinde GLOBAL COMPACT yani KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ ağına da kabul edildiğimizi tüm üye ve takipçilerimize kıvançla duyururuz. 

Derneğimiz 2013 eylül ayında bizzat Genel Sekreter Ban-Ki Moon tarafından Global Compact çerçevesinde yürürlüğe sokulan Barış için İş Dünyası ( B4P-Business For Peace ) programınıda 18.02.2014 tarihinde taahhüt mektubu vermiştir. Dahası Mali-Türk İşadamları Derneği ile birlikte Barış için Tarımsal İşbirliği adı altında bir B4P "İyi Uygulama" örneği geliştirilerek muhatap taraflara sunulmuştur.


SPESİFİK GLOBAL COMPACT TAAHHÜDÜMÜZ

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı 

" Derneğimiz üyesi tüm işverenleri, yöneticileri ve girişimcileri 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ( UDHR ) hakkında devamlı bilgilendireceğimizi; tüm maddelerine uymaları için çalışacağımızı; ihlallere göz yummamaları adına gereken tüm tedbirleri alacağımıza ve mobbing, cinsiyet ayrımı da dahil olası tüm insan hakları ihlallerine karşı aktif mücadele çalışmalarına katılacağımıza söz veriyoruz ! " 

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli 

" Derneğimiz üyesi tüm işverenleri, yöneticileri ve girişimcileri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ( ILO ) Temel Sözleşmeleri hakkında devamlı bilgilendireceğimizi; tüm maddelerine uymaları için çalışacağımızı; ihlallere göz yummamaları adına gereken tüm tedbirleri alacağımıza ve bu konuda ki tüm çalışma ve programların yürütülmesi çalışmalarına aktif katılım sağlayacağımıza söz veriyoruz ! " 

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli 

" Derneğimiz üyesi tüm işverenleri, yöneticileri ve girişimcileri 1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Rio Çevre ve Kalkınma Konferansında imzaya açılmış ve ülkelerin onaylamasıyla 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ( UNFCC ) hakkında devamlı bilgilendireceğimizi; tüm maddelerine uymaları için çalışacağımızı; ihlallere göz yummamaları adına gereken tüm tedbirleri alacağımıza, bu konuda ki tüm çalışma ve programların yürütülmesi çalışmalarına aktif katılım sağlayacağımıza ve bölgemizin çevreye saygılı bir sürdürülebilir kalkınma sürecine girmesi için yapmış olduğumuz metodolojik programları hayata geçireceğimize söz veriyoruz ! " 

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşma 

" Derneğimiz üyesi  tüm işverenleri, yöneticileri ve girişimcileri 4 Aralık 2000 tarih 55/61 sayılı genelgeyle kabul edilen Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi hakkında devamlı bilgilendireceğimizi; tüm maddelerine uymaları için çalışacağımızı; ihlallere göz yummamaları adına gereken tüm tedbirleri alacağımıza ve bu konuda ki tüm çalışma ve programların yürütülmesi çalışmalarına aktif katılım sağlayacağımıza söz veriyoruz ! 

Afrika Kalkınma Derneği olarak Küresel İlkeler Sözleşmesine imza atarken tüm kurum ve kuruluşlarla da yeni iş yapma kültürünü ve sosyal sorumluluk bilincini paylaşmayı amaçladık. Bu taahhüdümüzle birlikte bundan böyle kurumsal vatandaşlık örneği göstererek ülkemiz ve dünyamız yararına daha fazla sürdürülebilir fayda göstereceğimize; sosyal sorumluluk anlayışımızı daha da geliştireceğimize; iş ahlakının ve bu etik bağlamındaki sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin Türkiye ve Afrika'da fazla tanınıp benimsenmesi için gönüllü çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. 

Bu bağlamda verilen resmi BM izniyle prestijli bir simgeden öte çok büyük anlamlar taşıyan Global Compact logosunu internet sitemizde, yazışmalarımızda ve tüm dökümanlarımızda kullanacağımızı kamu oyuna ilan ederiz. 


İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omn Portal