GLOBAL COMPACT

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ TAHÜDÜMÜZ

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2015 YILI İLERLEME RAPORUMUZ

GC-BARIŞ İÇİN İŞ DÜNYASI İNSİYATİFİ İYİ ÖRNEK UYGULAMASI

Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha

HAKKIMIZDA

YASAL STATÜMÜZ: TR.A.K.YA KALKINMA DERNEGI 20.10.2010 tarihinde 22-008-104 kütük numarası ve 8053 tasdik numarasıyla T.C. Edirne Valiliği Dernekler Masasına kaydı yapılmış bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek yönetiminin 20/10/2017 tarihinde almış olduğu kararla yapısal vizyon değişikliğine gitmiştir. [ Kayıt onayı için lütfen tıklayın ]

VERGİ NO: Uzunköprü Vergi Dairesi 8590610072

BANKA BİLGİLERİ: Garanti Bankası Uzunköprü Şubesi-Hesap No: 668/6298886  IBAN:0006 2000 6680 0006 2988 86

MUTLAK PRENSIPLERIMIZ

STRATEJİMİZ -KURT-

Lokal yada global hiçbir politik ve menfaat grubuna bağlı olmamak ama gerektiğinde işbirliği yapmaktır.

KÜLTÜRÜMÜZ -KARINCA-

Irk, din, dil, kültür ve renk ayrımı gözetmeden sosyal sorumluluk bilinci ile takım çalışmasıdır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ -ARI-

Sevgi, sabır, planlama, üretim, paylaşım ve disiplindir.

  TEMEL AMAÇLARIMIZ -KAPLAN-

1. Afrika'yı Türk toplumlarına Türkleri Afrikalılara doğru şekilde tanıtmak

2 Afrika ve Türk toplumlarını yakınlaştırmak. Aralarında sosyal, kültürel, politik ve ekonomik işbirliği tesis etmek yada güçlendirmek

3. Afrika ve Türk toplumlarının yaşam standartı ve refah seviyesini arttırmak için strateji ve projeler üretip uygulamak

4. Afrika ve Türk toplumlarının sürdürülebilir kalkınması için strateji ve projeler üretip uygulamak

5. Afrika ve Türk toplumlarına zarar veren kişi, kurum ve kuruluşları engellemek

6. Afrika ve Türk toplumlarının her alanda birlikte çalışmalarını ve birbirine destek vermelerini sağlamak

KISA VADE HEDEFLERİMİZ -AT-

1. Odak destinasyonlarda Yönetici-Ortak ve stk işbirliği yapılanmasını tamamlamak

2. Sosyal ve İktisadi etki yatırımlarını başlatmak

TEMELDEN KARŞI OLDUKLARIMIZ -ASLAN-

Zenci tabiri: Negro kelimesinin karşılığı olan bu tabir kölelik zamanından kalmış aşağılayıcı bir kelimedir. En alt sınıfı işaret eder. Afrikalı kardeşlerimiz için kullanılması gereken tabir sadece siyahlar yada siyahidir!

Muz Cumhuriyeti tabiri: Avrupa ve Amerika'dan başka gözü hiçbir yer görmeyen sözde entellektüeller, Afrika'yı bilmeden, görmeden, yaşamadan,, hissetmeden bazı Afrika ülkelerini işaret ederek sözde kıyaslama adına muz cumhuriyeti tabirini kullanmaktadır. Biz AfroTurk olarak onlara her zaman şunları usanmadan hatırlatmaya devam edeceğiz:

1) Avrupa ve ABD sosyal refahını halen daha Afrika'dan sağladığı hammaddelere borçludur

2) Afrika dünya tarihinin en eski medeniyetlerine ve kültürüne sahiptir

Afrika aids, açlık ve fakirlikle eşdeğerdir: Yakın tarihe kadar hep veren ama hiç almayan Afrika'nın, sayısız sorunla boğuşmuş olduğu üzücü bir gerçektir. Ama Afrika'da gittikçe artan sosyal refah, eğitim düzeyi ve uluslararası entellektüel kapasite bu döngüyü tersine çevirmeye başlamıştır.

İlaç ve silah baronları: Afrika'nın diğer kıtaların gerisinde kalmasına neden olan 2 temel faktördür.

Sahte ve sözde işbirliği kuruluşları: Dünyada en fazla STK nın mevzilendiği ve 3/4 ünün başka amaçlara hizmet ettiği kara kıtada sözüm ona yardım ve işbirliği misyonunu üstlenmiş lokal ve uluslararası kuruluşlar.

Afrika'ya sadece mal satmaya odaklanmış girişimciler: Bu kıta yüz yıllardır sömürülmesine rağmen dünyanın en zengin hammadde kaynaklarına sahiptir. Üstelik işgücü ve yatırım maliyetleri Çin'den bile ucuzdur. Öyleki Çin ve Hindistan üretimlerini bu kıtaya kaydırmaya çalışmaktadır. Böylesine avantajlara sahip bir kıtayı sadece mal alıcı müşteri olarak gören vizyona sahip kuruluşlar.

İdeoloji merkezli devlet ilişkileri: Afrika ve Türk ulusları arasında "tek tip insan yada yönetişim" modeli hedefiyle hareket eden ideolojik devlet politikaları toplumlar arasındaki ayrışmaya sebebiyet vermektedir. Türk ve Afrika devletleri arasındaki tek resmi ideoloji din ve yönetim sistemi gözetmeksizin müşterek kalkınma işbirliği olmalıdır.

 

PROGRAM ORTAKLIKLARI

KÜRESEL ETKİ YATIRIMCILARI AĞITÜRK-MALİ İŞADAMLARI DERNEĞİ


ÜYELİKLER

UN-ECOSOC, yani Birleşmiş Milletler “Ekonomik ve Sosyal Konseyi,” BM’nin ekonomik, sosyal ve ilgili alanlarda çalışan diğer organlarını koordine etmek için kurduğu birliğin ismidir.Uluslararası ekonomik ve sosyal meseleler için bir forum görevi gören, üye ülkelere ve BM’ye sosyal politika önerileri oluşturan Ecosoc, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1945 yılında kurulmuş. ECOSOC'un Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler birimi DESA ile de organik bir bağı bulunuyor. Kuruluşun belli bazı departmanları var. Bu departmanlardan biri ECOSOC’un STK’larla ilişkilerini yürütüp STK’ların ECOSOC’a danışmanlık statüsünde akredite olmalarını sağlıyor. 1946’dan bu yana 4,045 STK, genel, özel veya roster (genel veya özel grupta olmayan ama başvuruda bulunmuş olan STK’lara verilen statü) statülerinde ECOSOC tarafından akredite olmuş durumda. TRAKYA KALKINMA DERNEĞİ 1 Haziran 2011 tarihinde ECOSOC bünyesindeki  Sivil Toplum Kuruluşları (CSO) birimine kabul edilmiş olup; kuruluşunun 2. yılını bitirmesiyle birlikte özel danışman üye statüsü kazanmıştır. 


UN-THE GLOBAL COMPACT, yani Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi “ sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sözleşmenin esası 4 temel kategori ( İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele ) altında toplanan 10 ilkeden oluşmaktadır. Bu ilkeler gene BM'in UDHR, ILO, UNFCC ve UNODC departmanlarının hazırladığı kurumsal sözleşme ve eylem planlarının özü hüviyetine sahiptir. Derneğimiz 20.06.2013 tarihinde Un Global Compact üyeliğine ( 19554 ) kabul edilmiştir. Küresel İlkeler Sözleşmesi standart taahhüdünün yanında üye sivil toplum kuruluşları nazarında ilk spesifik taahhüt gene derneğimiz tarafından verilmiştir. Asli amacımız üyelerimizi Global Compact etiği konusunda bilgilendirmek ve networke üye yapmak ve  bu ilkeleri koşulsuz uygulamalarını sağlamaktır. 


GC-B4P: Derneğimiz 18 Şubat 2014 tarihinde verdiği taahhüt beyannamesi ile bir Küresel İlkeler Sözleşmesi insitiyatifi olan B4P yani Barış İçin İş Dünyası programına taraf olmuş ve hatta kardeş kuruluş Mali Türk İşadamları Derneği ile ortaklaşa hazırladıkları bir projeyi Mart 2014 tarihinde KIS Türkiye sekreteryasına bildirmiştir. 


UNDP-CLIMBIZ; Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ( UNDP ) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği ( BSEC ) teşkilatlarının birlikte oluşturdukları bir örgüt olup; bölge ekonomilerinin yeşil ekonomiye entegrasyonunu hedeflemektedir. 


TC-TRAKYA KALKINMA AJANSI: Derneğimiz 2013 yılından itibaren Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyesidir. BGUS kapsamında hazırlanan 2014-2023 Trakya Bölgesel Kalkınma Planı hazırlığı için oluşturulan Özel İhtisas Komisyonlarında yeralan derneğimiz bölge planı çalışmalarına çok sayıda ayrıntılı raporla katkıda bulunmuş ve ajans sekreteryasınca hazırlanan plana 2015 yılında sona erecek olan Milenyum Kalkınma Hedefleri yaklaşımında hazırlandığı ve 10.Kalkınma Planı 25 Öncelikli Dönüşüm Programıyla entegre olmadığı için kurumsal şerh koymuştur. Kurulduğundan bu yana temel ilkesi gereğince ajansla hiç bir şekilde mali destek ilişkisi kuırmamamışve parasal destek almamış olan derneğimiz katıldığı tüm resmi kalkınma kurulu toplantılarına gündem önerisi sunmaktadır. Bu yaklaşımla hareket eden Türkiye Trakya'sının ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.


İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omn Portal